Press Me

ID® Identity A/S persondatapolitik

1. Formål

ID® Identity A/S (herefter kaldet ”ID® Identity”, ”os” eller ”vi”) prioriterer databeskyttelse højt, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, som informerer dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Når du besøger vores hjemmesider, herunder www.id.dk og www.sevenseas.dk, accepterer du indholdet af denne persondatapolitik samt øvrige dokumenter, der er nævnt i politikken.

2. Dataansvarlig

ID® Identity A/S er dataansvarlig, og vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: ID® Identity A/S
Adresse: Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro
CVR nr.: 16278874
Telefonnr.: 97492144
Mail: salg@id.dk
Website: www.id.dk

3. Behandling af personoplysninger

Vi anvender data om dig for at kunne levere produkter og tjenester til vore kunder, samt forbedre kvaliteten heraf. Dataene omfatter almindelige personoplysninger.

3.1 Indsamling af data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af data flow er eksempler på dette jf. nedenfor.

3.1.1 Brug af cookies

Når vi anvender cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, samt en vejledning til hvordan du sletter eller blokerer cookies.

3.1.2 Data flow

Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.

Følgende er eksempler på data:

•dato og tidspunkt for besøg
•de sider der besøges i løsningen
•IP-adressen på den besøgende
•oplysninger om den anvendte browser og computer
•URL fra henvisningssted

Formålet med disse data er optimering af vores digitale løsninger. Dataene opsamles via en tredjepart på vegne af os.

3.2 Oplysninger du aktivt afgiver

Udover de data der automatisk opsamles, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler herpå er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Hvis du afgiver oplysninger på vegne af en anden person, er det dit ansvar at sikre, at du har ret til at dele oplysningerne med os.

Der kan også være tale om oplysninger, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med dine henvendelser til f.eks. kundeservice eller økonomiafdelingen.

3.3 Formål med indsamling

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det kan f.eks. være følgende formål:

•Gennemførelse af ordrer i webshop, på mail eller via telefon
•Personlige oplysninger i forbindelse med ordreafgivelse
•Info om registrerede produkter
•Købshistorik
•Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler
•Bekræftelse af din identitet i kommunikationen med os
•Tilpasning af indhold i digitale løsninger
•Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data

3.4 Relevante og nødvendige personoplysninger

Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere personlige oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi benytter løsninger, der sikrer at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere, så du bliver beskyttet mod at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

3.5 Kontrol og opdatering af dine personoplysninger

Vi sørger for at kontrollere, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er vildledende eller urigtige. Dine personoplysninger vil løbende bliver opdateret.

Det er vigtigt for os, at dine data er rigtige, hvorfor vi beder dig oplyse os, hvis der sker ændringer i dine data. Du kan meddele os ændringerne via kontaktoplysningerne øverst i denne politik.

3.6 Sletning af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende efterhånden som de formål, de blev indsamlet eller senere behandlet til, ikke længere nødvendiggør behandlingen.

3.7 Ingen videregivelse af dine personoplysninger uden dit samtykke

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne persondatapolitik.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, indhenter vi ikke dit samtykke. Det kan f.eks. være ved indberetning til en myndighed.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, e-mail service mm. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, der er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data streng fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse mellem samarbejdspartneren og ID® Identity.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, som defineret i persondataforordningen. I tilfælde af dette sikrer vi os, at deres niveau for beskyttelse lever op til de krav, vi har opstillet i nærværende politik på baggrund af gældende lovgivning.

3.7.1 Særligt om Google Analytics

Vi anvender Google Analytics som webanalyseværktøj i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler”, og ID® Identity som ”dataansvarlig” af data, og vores data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan læse mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://policies.google.com/?hl=da

ID® er blandt Europas førende producenter af Corporate Wear. Hver eneste dag klæder vi Europas virksomheder og begivenheder på og understreger den fælles Corporate Identitet hos vores kunders kunder. Hvad enten vi leverer kvalitetsløsninger til vaskeri og leasingområdet, eller tilbyder sparring omkring produktudvikling, design og rådgivning, så gør vi det med passion og glæde. Det er en del af vores identitet og historie gennem mere end tre årtier. Vores rødder er i Danmark, men udsynet er internationalt, og vi ønsker at levere Corporate Wear, hvor kvalitet, funktionalitet, design og ansvarlighed kan betragtes som branchens bedste.  

Kontakt

ID®
Lægårdvej 138
DK-7500 Holstebro
Tlf. +45 9749 2144
Fax +45 9749 1561
salg@id.dk

CVR/VAT No. DK 1627 8874

Executive Management

ID®   |   Lægårdvej 138   |   DK-7500 Holstebro   |   +45 9749 2144    |   salg@id.dk