keyboard_arrow_down

CSR, Zrównoważony rozwój
i odpowiedzialność

Certyfikaty i więcej

EU ECOLABEL
EU Ecolabel to oficjalne oznakowanie ekologiczne w UE.
W przemyśle tekstylnym nacisk kładziony jest na bardziej zrównoważone rolnictwo, efektywność energetyczną, mniej zanieczyszczeń w procesie produkcji i mniej niebezpiecznych substancji. Ecolabel to gwarancja, że ubrania opatrzone unijnym oznakowaniem ekologicznym będą miały jak najmniejszy wpływ
na środowisko. Oznakowanie ekologiczne UE zapewnia, że odzież nie zawiera pozostałości pestycydów i innych szkodliwych dla środowiska chemikaliów, że zastosowano przyjazne dla środowiska barwniki i że odpady są przetwarzane odpowiedzialnie.

Czytaj więcej

OEKO-TEX® TO (zaufanie do tekstyliów)
STANDARD 100 OEKO-TEX® to gwarancja, że ​​odzież nie zawiera szkodliwych substancji. Jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem na świecie dla wyrobów włókienniczych, które zostały przetestowane pod kątem substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Ubrania opatrzone znakiem STANDARD 100 OEKO-TEX® podlegają kontroli na zawartość pH oraz mi.in. pestycydów i metali ciężkich. ID® oferuje szeroki wybór produktów z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX®, w tym produkty spełniające wymagania STANDARD 100 OEKO-TEX®, załącznik 6, klasa produktu 1, który stawia jeszcze surowsze wymagania dotyczące zawartości substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Czytaj więcej

BUREAU VERITAS
Grupa Bureau Veritas jest światowym liderem w branży w zakresie kontroli, klasyfikacji i certyfikacji. Dostarcza wysokiej jakości usługi, które pomagają klientom w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Czytaj więcej

AMFORI
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) to sieć 750 europejskich firm, które zdefiniowały zbiór etycznych zasad dotyczących zakupu oraz produkcji w krajach spoza Wspólnoty Europejskiej. Oznacza to, że korzystamy jedynie z fabryk i dostawców, gdzie nie wykorzystuje się pracy dzieci, nie przymusza do pracy oraz nie ma miejsca żadna inna forma dyskryminacji. Członkostwo w BSCI gwarantuje również pracownikom przyjazne środowisko i godziny pracy oraz odpowiednie wynagrodzenie. Zasady uwzględniają również dbanie o środowisko naturalne.

Czytaj więcej

ACCORD
Porozumienie w sprawie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budowlanego w Bangladeszu (the Accord) zostało podpisane
w maju 2018 r. To trzyletnia niezależna, prawnie wiążąca umowa między producentami wielu marek odzieżowych i związkami zawodowymi mająca na celu budowę i rozwój bezpiecznego i zdrowego przemysłu gotowych wyrobów odzieżowych w Bangladeszu (RmG – Ready made Garment Industry).

Czytaj więcej

GLOBAL COMPACT
ID® jest członkiem Global Compact. ID® chce działać odpowiedzialnie
i przyczyniać się do trwałego rozwoju. Jesteśmy dumni z członkostwa
w ONZ Global Compact. Wspieramy i działamy zgodnie
z międzynarodowymi i uznanymi konwencjami: Prawa człowieka · Prawa pracownicze · Środowisko · Przeciwdziałanie korupcji.

Czytaj więcej o Global Compact tutaj |  Przeczytaj raport COP tutaj

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA TEKSTYLNA

Odpowiedzialna produkcja wyrobów włókienniczych nie dotyczy geografii

NASZE CELE

Skupienie na CSR i jakości. Staramy się być zawsze o krok przed wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów - i nigdy nie odstępować od naszej prostej zasady rzetelnego działania.

TRZYDZIEŚCI LAT WSPÓŁPRACY

Odpowiedzialna produkcja tekstylna nie ma związku
z geografią. Produkcję naszych wyrobów w Bangladeszu rozpoczęliśmy już w latach 80-tych XX wieku i na bieżąco rozwijaliśmy współpracę z tamtejszymi partnerami. Ścisły dialog i wzajemna lojalność pozwoliły nam na wdrożenie bardzo wysokich wymogów dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz warunków pracy.

Od samego początku korzystaliśmy wyłącznie z zakładów, które sami wcześniej odwiedziliśmy. W 2006 r. poszliśmy
o krok dalej – firma ID® otworzyła własne biuro w Dhace, stolicy Bangladeszu, aby móc co tydzień wizytować swoich producentów. Dzięki temu doskonale znamy warunki pracy oraz poziom jakości w poszczególnych zakładach, wzmacniamy też relacje z naszymi partnerami.

PODRĘCZNIK JAKOŚCI

Nasi pozostali dostawcy działają według identycznych zasad co bangladescy partnerzy. Również otrzymali od nas podręcznik jakości i podpisali zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim wymogów. To oznacza m.in., że przesyłają nam raporty z przeprowadzonych u nich inspekcji, przechodzą audyty BSCI i przyjmują delegacje z Bureau Veritas.

Podręcznik skierowany jest do osób, których zadaniem jest pracować według wskazanych w nim zasad. Chcieliśmy dać naszym partnerom biznesowym praktyczne narzędzie. Takie, które określa rozsądne wymagania w stosunku do ich wysiłków oraz możliwości i jednocześnie jest realne do wdrożenia. Ostatecznie, nie liczą się przecież dobre intencje, ale prawdziwe działanie.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ID®

ID® jako producent odzieży podchodzi odpowiedzialnie do swoich obowiązków wynikających
z prowadzonej działalności. Dlatego też sformułowaliśmy Kodeks Postępowania, który stwierdza dokładnie to, czego wymagamy od naszych dostawców i partnerów. Mogą Państwo z czystym sumieniem robić z nami interesy oraz polecać nasze produkty swoim klientom. Odzież i akcesoria ID® są produkowane etycznie i z poszanowaniem środowiska naturalnego. W oparciu o UN Global Compact. 

 

 

ID®  10 ZASAD

 

 

1. Praca dzieci

ID® będzie wspierać skuteczne zniesienie pracy dzieci.

Børnearbejde

2. Godziny pracy
i odpoczynku

ID® zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa krajowego i standardów branżowych w zakresie godzin pracy, nadgodzin, dni odpoczynku i świąt.

Arbejdstidoghvile

3. Wynagrodzenie
i warunki zatrudnienia

ID® wyeliminuje wszelkie formy dyskryminacji w odniesieniu do warunków wynagrodzenia i zatrudnienia.

Lønogansættelse

4. Prawa człowieka

ID® będzie wspierać i szanować ochronę uniwersalnych praw człowieka.

jura2

5. Dyskryminacja

ID® będzie upewniać się, że nie ma współudziału w łamaniu praw człowieka.

Forskelsbehandling

6. Praca przymusowa

ID® będzie wspierać eliminację wszelkich form pracy przymusowej.

 

Tvagsarbejde

7. Zwalczanie korupcji

ID® będzie przeciwdziałać korupcji
we wszystkich formach, w tym próby wymuszenia i przekupstwa.

Antikorruption

8. Środowisko pracy

ID® zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz będzie przeciwdziałać potencjalnym wypadkom
i obrażeniom.

Arbejdsmiljø

9. Wpływ na środowisko

ID® będzie wspierać ochronę środowiska naturalnego i podejmować inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Miljøbelastning

10. Wolność
zrzeszania się 

ID® będzie szanować prawo do zrzeszania się i rokowań zbiorowych.

 

 

Foreningsfrihed

 

SEE OUR
COP REPORT


 

keyboard_arrow_up