keyboard_arrow_down

 

CSR, Sustainability & Responsibility

Certifieringar och mer

EU BLOMST

EU-blomman är EU:s officiella miljömärkning. Inom textilindustrin fokuserar man på ett mer hållbart lantbruk, energieffektivitet, mindre föroreningar i produktionsprocessen och färre farliga ämnen. Miljömärkningen är din garanti för att klädmärket med EU-blomman belastar miljön så lite som möjligt. EU-blomman garanterar att klädesplagget inte innehåller några rester av pesticider och andra miljöskadliga kemikalier, att det innehåller miljövänliga färgämnen och att spillvattnet har hanterats på ett försvarbart sätt.

Læs mere her

OEKO-TEX® FÖRTROENDE FÖR TEXTILIER

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är din garanti för att kläderna inte innehåller skadliga ämnen. Det är världens ledande märkning för textilprodukter som har testats för hälso- och miljöfarliga ämnen. Kläder märkta med STANDARD 100 by OEKO-TEX® omfattas av krav på pH-värde och innehåll av exempelvis bekämpningsmedel och tungmetaller i plagget. ID® har ett stort sortiment av STANDARD 100 by OEKO-TEX-certifierade produkter samt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, bilaga 6, produktklass 1, som ställer ytterligare stränga krav på plaggets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Läs mer här

BUREAU VERITAS
Bureau Veritas koncernen är i dag en af dom största företag i världen inom inspektion, klassifiering, rådgivning och certifiering. De levererar tjänster av hög kvalitet för att hjälpa kunder uppfylla dom jämnt ökade utmaninger inom kvalitet, säkerhet, miljöskydd och socialt ansvar.

Læs mere her

AMFORI
ID® är medlem av amfori BSCI. BSCI (Business Social Compliance Initiative) är en grupp bestående av över 750 europeiska företag som har utarbetat ett antal gemensamma etiska regler för inköp och produktion i länder utanför EU. Det innebär att vi enbart använder produktion där inget barnarbete, tvångsarbete eller någon form av diskriminering förekommer. Medlemskapet garanterar även att de anställda har en säker arbetsmiljö och rimliga villkor i fråga om lön och arbetstider. Reglerna tar dessutom stor hänsyn till miljön.

Läs mer här

ACCORD
Avtalen om Brand och Byggnadssäkerhet i Bangladesh (the Accord), från den mai 2018, är en tre-årig, oavhängig, juridiskt bindande avtal mellan fabrikanter, återförsäljare och fackföreningar utvecklat för att bygga en säker och sund Ready made Garment (RmG) industri i Bangladesh.

Läs mer här

GLOBAL COMPACT
ID® är medlem av Global Compact. Hos ID® önskar vi fortfarende att agera ansvarigt och bidra till en hållbar utveckling. Vi är stolta över vårt medlemsskap av FN’s Global Compact. Det ger oss en bas för att arbeta med dom internationellt erkända konventioner:
Mänskliga rättigheter  ·  Arbetsförhållande  ·  Miljö  ·  Antikorruption

Läs mer om Global Compact här  |   Läs COP rapporten här


ANSVARSFULL TEXTILPRODUKTION

Ansvarsfull textilproduktion handlar inte om geografi

VI STRÄVAR

Vi arbetar hårt och kontinuerligt med CSR och kvalitet. På det sättet strävar vi efter att alltid ligga i framkant när det gäller kundernas krav och förväntningar och vi frångår aldrig vår egen enkla princip om anständighet.

TRE ÅRTIONDERS SAMARBETE

Vi startade produktionen i bl.a. Bangladesh redan på 80-talet och har fortsatt att utveckla samarbetet med våra partner där. En nära dialog och en ömsesidig lojalitet har gjort det möjligt att genomföra även mycket höga krav på kvalitet, miljö och arbetsförhållanden.

ID® har från början bara tillverkat på fabriker som vi själva har besökt. Under 2006 gick vi ett steg längre och etablerade ett eget kontor i Dhaka, Bangladesh, så att vi kan besöka våra tillverkare varje vecka. Det ger oss ingående kunskap om fabrikernas arbetsförhållanden och kvalitetsnivå och stärker relationerna till våra partner.

 

KVALITETSHANDBOK

Våra övriga levera ntörer arbetar enligt samma instruktioner som våra partner i Bangladesh. De har också fått kvalitetsmanualen och skrivit under kraven i de sju avsnitten. Det betyder bl.a. att de skickar oss inspektionsrapporter, får BSCI-revisioner utförda och får besök av Bureau Veritas.

Handboken hjälper de människor som ska arbeta inom dessa ramar. Vi var noga med att ge våra samarbetspartnerE ett användbart verktyg. Ett som både ställde rimliga krav på deras insatser och var realistiskt att genomföra. För till slut räknas bara de intentioner som omsätts i handling!

 

ID® CODE OF CONDUCT

På ID® tar vi vårt ansvar som klädproducent på stort allvar. Därför har vi utarbetat en Code of Conduct som tydligt anger kraven på våra leverantörer och samarbetspartner. När du handlar hos oss kan du handla med gott samvete – och när dina kunder handlar hos dig kan du lugnt rekommendera våra produkter som etiskt försvarbara. Våra tio principer bygger på FN:s Global Compact. 

 

 

ID® TIO PRINCIPER

 

 

1. Barnarbete

ID® ska stödja avskaffande av alla former av barnarbete. 

Børnearbejde

2. Arbetstid och vila

ID® ska följa gällande nationella lagar och bransch­standarder när det gäller arbetstid, övertid, ledighet och helgdagar. 

Arbejdstidoghvile

3. Lön och anställningsvillkor

ID® ska avskaffa diskriminering när det gäller arbets- och anställningsvillkor.

Lønogansættelse

4. Juridik och lagstiftning

ID® vska stödja och respektera skydd för internationellt erkända mänskliga rättigheter.

jura2

5. Diskriminering

ID® ska säkerställa att företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. 

Forskelsbehandling

6. Tvångsarbete

ID® ska stödja avskaffande av alla former av tvångsarbete.

 

Tvagsarbejde

7. Korruptionsbekämpning 

ID®  ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Antikorruption

8. Arbetsmiljö

ID® ska upprätthålla en säker och sund arbetsmiljö och förhindra potentiella olyckor och skador.

Arbejdsmiljø

9. Miljøbelastning

ID® ska tillämpa försiktighets­principen när det gäller miljömässiga utmaningar och ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 

Miljøbelastning

10. Föreningsfrihet 

ID® ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar i praktiken.

 

 

Foreningsfrihed

 

SE VÅR
COP REPORT


 

keyboard_arrow_up