keyboard_arrow_down

PRO wear CARE

EU-blomman är den europeiska miljömärkningen. EU-blomman är din garant för att hänsyn till miljön har tagits under produktionen, och säkerställer att tillverkningen har skett med hänsyn till miljön. EU-blomman ställer fler krav på råvaror, kemikalier, avfallshantering samt energiresurser för att begränsa användningen av farliga kemikalier och tungmetaller i processen. Kraven garanterar att miljöbelastningen begränsas både under tillverkningsprocessen och vid bruk. Det här ställer höga krav på såväl design och material som på kvalitet, eftersom produkten samtidigt ska behålla sin långa hållbarhet.


BETTER FOR THE ENVIROMENT & BETTER FOR YOU!

När du väljer produkter med EU-blomman bidrar du till att göra skillnad. Kraven garanterar att miljöbelastningen begränsas både under tillverkningsprocessen och vid bruk. Det här ställer höga krav på såväl design och material som på kvalitet, eftersom produkten samtidigt ska behålla sin långa hållbarhet.

BCI COTTON

Vi har valt att använda BCI-bomull för vår PRO Wear Care-serie, och den obearbetade bomullen testas för pesticider innan den skickas vidare för bearbetning. EU-blomman kräver löpande produktionstester, dokumentation och spårbarhet, till skillnad från vid användning av traditionell ekologisk bomull. BCI garanterar dig en unik och hållbar bomull.

 

BCI FARMERS

BCI står för Better Cotton Initiative och är ett världsomspännande samarbete mellan bomullsodlare, företag och organisationer. Syftet är att förbättra odlingen av bomull genom att utbilda lantbrukarna i ett mer hållbart och miljömässigt synsätt. BCI har ett nära samarbete med bomullsodlarna för att främja rimliga arbetsvillkor och göra Better Cotton till en råvara som är tillgänglig för alla. Better Cotton produceras av lantbrukare som använder vatten mer effektivt, tar hänsyn till jordmånen, använder få kemikalier och är noggranna med kvaliteten hos bomullsfibrerna.

RECYCLE POLYESTER

Vi arbetar uteslutande med återvunnen polyester med omsorg om miljön och fokus på hållbarhet. Den återvunna polyestern kommer från PET-flaskor, vilket betyder att polyesterfibrerna inte har blandats med nyproducerat granulat. Återvunnen polyester från PET-flaskor och liknande avfall minskar behovet av jungfruolja och minskar koldioxidutsläppen, vilket skyddar vår miljö.

 

 

Se vår 
PRO wear CARE
collection

 

 

NO THANK YOU - TO TOXIC CHEMICALS

Kemikalier påverkar din hälsa och de människor som framställer kemikalierna, men har också stor betydelse för vår miljö och vår gemensamma framtid. Varje enskilt färgämne och varje kemikalie som används till produkter märkta med EU-blomman har godkänts av Miljømærkning Danmark. Det ställs också krav på hur kemikalierna bryts ned.

 

SOCIAL RESPONSIBILITY

Att erkänna det ansvar vi har som en aktör inom textilindustrin, som anses medföra risker mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö i produktionen av våra produkter. Som företag måste vi identifiera och hantera riskerna i alla delar av vår verksamhet. Vår ambition är att göra affärer med leverantörer som har samma åtaganden som ID® Identity i fråga om social, miljömässig och etisk hållbarhet. Hos ID® arbetar vi dessutom med SCR baserat på de tio principerna i UN Global Compact, som stödjer mänskliga rättigheter, miljö och korruptionsbekämpning..

LOW WATER & AIR EMISSION

Mängden spillvatten som avleds och luftföroreningar i samband med produktionsprocesserna mäts på produktionsanläggningarna, så att avledningen hela tiden kan kontrolleras och dokumenteras via en provningsrapport.

 

SUSTAINABLE END PRODUCT
WITH LONG LIFESPAN

Tillbehörsartiklar, färgämnen och kemikalier ingår i certifieringen för EU-blomman. Därför kan ingen ändring göras på själva produkten. EU-blomman ställer höga krav på produktens passform och utseende efter tvätt och torkning, färgäkthet samt noppbildning. Kraven syftar till att säkerställa produktens livstid och den cirkulära livscykeln. Kraven är kontinuerligt föremål för dokumentation via fysiska tester av de varor som är i produktion.WE CARE FOR
THE ENVIROMENT

Ansvarsfull textilproduktion handlar inte om geografi. Vi inledde produktionen i bl.a. Bangladesh redan på 80-talet, och har löpande utvecklat samarbetet med våra partner där. Den täta dialogen och närvaron i Bangladesh har gjort det möjligt att ställa höga krav på kvalitet, miljö och arbetsförhållanden. Med eget kontor i Dhaka i Bangladesh får vi en djupare insyn i fabrikernas arbetsförhållanden och kvalitetsnivå. EU-blomman ställer krav på grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen. Det här är en del av vår uppförandekod och kvalitetshandbok, som alla leverantörer är förpliktigade att bekräfta varje år.

 

 

CSR, 
Sustainability
& Responsibility

keyboard_arrow_up