keyboard_arrow_down

GODA MEDARBETARFÖRHÅLLANDEN ÄR VIKTIGA FÖR OSS

Läs mer om att arbeta på ID® nedan

 

NÄR DU ARBETAR PÅ ID® BLIR DU EN DEL AV EN STOR GEMENSKAP

OM ID®

ID® är en av Europas ledande tillverkare av Corporate Wear. Varje dag klär vi Europas företag och evenemang och framhäver våra kunders gemensamma företagsidentitet. Vare sig vi levererar kvalitetslösningar till ett tvätteri eller ett leasingföretag, eller om vi agerar bollplank angående produktutveckling, design och rådgivning, så gör vi det med passion och glädje. Det är en del av vår identitet och historia under mer än tre decennier. Våra rötter finns i Danmark men perspektivet är internationellt. Vi vill leverera Corporate Wear där kvalitet, funktionalitet, design och ansvar kan betraktas som branschens bästa.

När du arbetar på ID® blir du en del av en stor gemenskap, och goda arbetsförhållanden är viktiga för oss.

Till våra medarbetare erbjuder vi frukost, fri tillgång till frukt och drycker.

 

PERSONALFÖRENING

ID® Identity har en aktiv personalförening vars syfte är att stärka den sociala gemenskapen och odla gemensamma intressen. Det arrangeras löpande yrkesmässiga, sociala och kulturella evenemang för personalen på de olika avdelningarna.


Gemenskapen med kollegor i andra miljöer och på andra sätt än i vardagen gynnar samarbetet på arbetsplatsen och betraktas som en viktig aktivitet och bidrar till gemenskapen.

PENSIONSSPARANDE & FÖRSÄKRING

ID® erbjuder ett pensionssystem och sjukförsäkring med möjlighet till försäkring mot förlust av intjäningsförmåga, sjukhusvård, livshotande sjukdom, ersättning i samband med dödsfall och så vidare.

Är du intresserad? I så fall kan du läsa mer om ett jobb på ID® nedan

Karriär hos ID®

 

keyboard_arrow_up