CERTIFIKAT OCH MEDLEMSKAP

Vi vårt ansvar som klädproducent på stort allvar. Våra certifieringar
och medlemskapär din garanti för etiskt försvarbara produkter och ett gott samvete. 

keyboard_arrow_down

EU BLOMST

EU-blomman är EU:s officiella miljömärkning. Inom textilindustrin fokuserar man på ett mer hållbart lantbruk, energieffektivitet, mindre föroreningar i produktionsprocessen och färre farliga ämnen. Miljömärkningen är din garanti för att klädmärket med EU-blomman belastar miljön så lite som möjligt. EU-blomman garanterar att klädesplagget inte innehåller några rester av pesticider och andra miljöskadliga kemikalier, att det innehåller miljövänliga färgämnen och att spillvattnet har hanterats på ett försvarbart sätt.

Läs mer här

SE EU-BLOMMAN PRODUKTER

GOTS

GOTS är erkänd som världens ledande bearbetningsstandard för textilier tillverkade av ekologiska fibrer. Certifieringen ställer höga krav på efterlevnad av sociala och miljömässiga kriterier längs hela leveranskedjan. GOTS kräver som standard att minst 95 % av fibrerna i plagget är ekologiska samt att de ekologiska fibrerna separeras från de konventionella fibrerna i alla tillverkningsstadier. När ni köper GOTS-certifierade textilier kan ni känna er trygga med att produkterna inte innehåller kemikalier och andra skadliga ämnen, att textilierna är ekologiska av hög kvalitet och att det är en produkt där alla aktörer i processen har tagit ett socialt och miljömässigt ansvar.  

Läs mer här

GOTS-produkter är under utveckling (lansering i slutet av 2020)

OEKO-TEX® FÖRTROENDE FÖR TEXTILIER

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är din garanti för att kläderna inte innehåller skadliga ämnen. Det är världens ledande märkning för textilprodukter som har testats för hälso- och miljöfarliga ämnen. Kläder märkta med STANDARD 100 by OEKO-TEX® omfattas av krav på pH-värde och innehåll av exempelvis bekämpningsmedel och tungmetaller i plagget. ID® har ett stort sortiment av STANDARD 100 by OEKO-TEX-certifierade produkter samt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, bilaga 6, produktklass 1, som ställer ytterligare stränga krav på plaggets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Läs mer här

BUREAU VERITAS
Bureau Veritas koncernen är i dag en af dom största företag i världen inom inspektion, klassifiering, rådgivning och certifiering. De levererar tjänster av hög kvalitet för att hjälpa kunder uppfylla dom jämnt ökade utmaninger inom kvalitet, säkerhet, miljöskydd och socialt ansvar.

Läs mer här

AMFORI
ID® är medlem av amfori BSCI. BSCI (Business Social Compliance Initiative) är en grupp bestående av över 750 europeiska företag som har utarbetat ett antal gemensamma etiska regler för inköp och produktion i länder utanför EU. Det innebär att vi enbart använder produktion där inget barnarbete, tvångsarbete eller någon form av diskriminering förekommer. Medlemskapet garanterar även att de anställda har en säker arbetsmiljö och rimliga villkor i fråga om lön och arbetstider. Reglerna tar dessutom stor hänsyn till miljön.

Läs mer här

ACCORD
Avtalen om Brand och Byggnadssäkerhet i Bangladesh (the Accord), från den mai 2018, är en tre-årig, oavhängig, juridiskt bindande avtal mellan fabrikanter, återförsäljare och fackföreningar utvecklat för att bygga en säker och sund Ready made Garment (RmG) industri i Bangladesh.

Läs mer här

GLOBAL COMPACT
ID® är medlem av Global Compact. Hos ID® önskar vi fortfarende att agera ansvarigt och bidra till en hållbar utveckling. Vi är stolta över vårt medlemsskap av FN’s Global Compact. Det ger oss en bas för att arbeta med dom internationellt erkända konventioner:
Mänskliga rättigheter  ·  Arbetsförhållande  ·  Miljö  ·  Antikorruption

Läs mer om Global Compact här  |   Läs COP rapporten här

keyboard_arrow_up