GEMENSKAPEN ÄR VÅR HJÄRTEFRÅGA

ID® är involverat i en lång rad olika aktiviteter inom idrott, kultur och socialt ansvar. Alla områden där gemenskapen spelar en viktig roll. 

 

GEMENSAMMA MÖTESPLATSER

Vi bidrar aktivt till Team Tvis Holstebro Handboll, samt till flera klubbar och organisationer i och omkring det lokala området.

KulturPerlen är en viktig kulturinstitution i Holstebro, en gemensam mötesplats för många och en spännande plats för kulturella upplevelser.

GEMENSAMT ANSVAR

ID® har ställt om 100 % av våra elinköp till förnybar och CO²-neutral energi producerad av dansk vindkraft.

ID® tar gärna initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvar som ska vara till nytta i vår gemensamma vardag.

 

SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvarstagande är en stor del av vår värdegrund. Under ett antal år har vi bidragit till en skola i ett slumområde i Dhaka, Bangladesh, genom GLP Foundation, så att barn i tidig skolålder får en bra start på sin skolgång.

Bangladesh är ett land fullt av kontraster och hälften av befolkningen lever under mycket enkla förhållanden. ID® har besökt skolan flera gånger och det är givande att se hur föreningens arbete gör skillnad.

keyboard_arrow_up